Hoppa till innehåll

Verktygsbacken. Skrivpedagogik för alla (2023)

Nu finns ”Verktygsbacken” tillgänglig för alla lärare som vill arbeta skrivstärkande.

Del 1 eller teoridelen (s. 6 31) är användbar för vilket skolstadium som helst, från förskola till andra stadiet. Cirkelmodellen fungerar i alla skrivprocesser, lärarstöttningen ändrar karaktär men behövs över hela skrivstigen.

Del 2 eller skrivstöden till eleverna (s. 33-81) är stadieanpassade. Det kan vara använbart att plocka in skrivstöd från andra årskurser för att utmana skrivovana och skrivstarka elever på rätt nivå.

Att arbeta kollegialt och tillsammans för samsyn och gemensam struktur fungerar bäst. Materialet får laddas ner och användas i undervisningssyfte.

PRESENTEN FRÅN SKRIVANDE SKOLA
– FÖR SKOLOR OCH LÄRARE SOM VILL ARBETA SKRIVSTÄRKANDE!

Nu finns ”Verktygsbacken. Skrivpedagogik för alla” tillgänglig för alla som vill arbeta skrivstärkande. Kollegialt och tillsammans för samsyn och struktur fungerar bäst. Materialet får laddas ner och användas i undervisningssyfte.

Skrivande skola i Svenskfinland (2020-23) höll sitt slutseminarium och lanserade boken den 10 maj 2023. Projektet initierades av Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f. och genomfördes i samarbete med Sydkustens landskapsförbund r.f. Vi tackar våra finansiärer Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

PDF av boken  – får användas i undervisningssyfte.

 

Search