Hoppa till innehåll

Aktuellt 2022-23

Har digitaliseringen av skolan gått för långt – eller åtminstone för snabbt? Skrivande skola i Slaget efter tolv, Yle Vega, 17.5.2023.

Verktygsbacken. Skrivpedagogik för alla. (Kronholm, 2023). Materialet får laddas ner och användas i undervisningssyfte.

SLUTSEMINARIUM för Skrivande skola:
ALLA LÄRARE ÄR SKRIVLÄRARE, 10.5 kl. 10-16 på G18, Sfv-huset

”Olika bakgrunder, jämlika möjligheter?” Skrivande skola med lärare Camilla Nygård medverkar på Educa 2023,  27.1.2023 kl. 14-15.

”Vi gjorde det! Men hur gjorde vi?” Lärarna i Enhetsskolan i Nykarleby delger skrivprocesser och skrivstöttning, Nykarleby, 25.1.2023.

”Det doftar inte människa, än mindre sextonåring” Skrivande skola i Fokuserat, podd HSS-Media/Sofie Stara, 13.1.2023.

”Från materiella skrivstöd till stöttning. Alla lärare skrivlärare i eget ämne och klassrum”, föreläsning Ytternäs skola, Mariehamn, 18.1.2023.

”Skrivtid på temat fred. Nykarlebybarn förskola-åk 9 skriver opinionstexter”.Prisutdelning och textperformance under Nykarleby stads Topeliusfest, Nykarleby, 14.1.2023.

”Kodknäckeri och nödvändigheten i modelltexter”, Topeliusgymnasiet, 9.12.2022.

”Skrivstöttning – pedagogens superkraft! Om genrepedagogik och en verktygsback med materiella skrivstöd”, Helsingfors universitet, klasslärarstudenter, 1.12.2022.

”Skrivstöttning – pedagogens superkraft! Om genrepedagogik och en verktygsback med materiella skrivstöd”, Läsande skola, Utbildningsstyrelsen, 29.11.2022.

”70 minuter kommunikation. Kroppen, skriva, tala, läsa” för studerande åk 1-3 vid Pedersöre gymnasium, 11.11.2022.

”Nyckelgenrer och samsyn i skrivpedagogiken – skrivstöd och skrivstöttning”, Katedralskolan i Åbo, 9.11.2022.

”Från materiella skrivstöd till stöttning”, Strandnäs skola, Mariehamn, 2.11.2022.

Kristinestads högstadieskola (fokusskola), lanserar Verktygsbacken för skolans elever och arrangerar skrivdag, 28.10.2022.

Skrivtävlingen SKRIVTID med tema FRED och tävlingsbidrag i genrefamiljen OPINION lanseras för enhetsskolans i Nykarleby, projektets pilotskola, 24.10-30.11.2022.

”Skrivande liv börjar någonstans”, Helsingfors bokmässa, 28.10.2022. Jeanette Björkqvist, Magnus Londen, Jonas Forsbacka, Lukas Lundin och Emma-Lotta Orava diskuterar skrivandets början och det skrivande livet med moderator Annette Kronholm. Samtidigt lanseras antologin ”Men JAG tycker… Tio år med kolumntävlingen ARGH? 2012-22”, Svenska modersmålslärarföreningen (red. Maria Dahlin och Christoffer Wärn).

”Kollaborativt skrivande – att tänka och lära tillsammans” under ”I distansundervisningens kölvatten”, SFV 5.10.2022.

”Korrigera eller respondera? Möjliga vägar för skrivstöttning i SFI-undervisningen”, SFI – svenska för invandrare på Åland, 4.10.2022.

”Från materiella skrivstöd till stöttning. Att inte stanna halvvägs i genre- och skrivpedagogik”, Gränsland Light/CLL, 3.10.2022.

”Från materiella skrivstöd till stöttning. Alla lärare skrivlärare i eget ämne och klassrum”, Skärgårdsskolorna på Åland, 27.9.2022.

”Hur gör vi på vår skola? Att sjösätta och implementera Verktygsbacken” Skrivande skola del 9 i fokusskolorna, i samarbete med och under handledning av fokusskolornas dreamteam, september-november 2022.

”Att vara ny lärare i Skrivande skola. Introduktion för nya lärare”, 20.9.2022.

”Välkomna! Lansering av Verktygsbacken för elever i 7-9”, Zachariasskolan i Nykarleby, 15-16.9.2022.

”Nu skriver vi!” Föräldramöte på Zachariasskolan 7-9, Nykarleby, 13.9.2022.

”Back in school!” Trädgårdspicknick och kick off för Nykarleby skolor och Skrivande skola, 15.8.2022.

”Lusselotsen vid Ålands lyceum och hur gick det sen?” och ”Korrigera eller respondera? Vägar till en kommunikativ och konstruktiv responskultur”, Ålands lyceum, 8-9.8.2022.

2021-22

Paneldiskussion under slutseminarium för de finlandssvenska läsambassadörerna, G18 i Helsingfors, 24.5.2022

”Alla lärare skrivlärare i eget ämne eller varför är vi här?
Genrepedagogik som språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt”, Katedralskolan i Åbo, 5.5.2022

”Hänvisningsteknik och källkritiskt förhållningssätt” Skrivande skola-föreläsning del 8 i fokusskolorna, irl-turné i Svenskfinland, april-maj 2022.

”Korrigera eller respondera? Vägar mot en kommunikativ och konstruktiv responskultur.” Dialog 2022, pedagogisk konferens av Utbildningsbyrån, Åland, 28-29.3.2022.

”Hur gör jag med skrivandet? Att vara skrivlärare och navigera i klassrummets skriftpraktiker.”, Björneborg svenska samskola, 21.3.2022.

”Sjösättning av verktygsbacken”, Zachariasskolan, 15.3.2022.

”Från materiellt stöd till stöttning – Kodknäckaren 3.0”, Topeliusgymnasiet i Nykarleby, 14.3.2022.

”Några exempel på stöttning/scaffolding – genrepedagogik som språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt”, Helsinge gymnasium, 11.3.2022.

”Tappar skolelever förmågan att läsa och skriva på grund av för mycket skärm?” i Slaget efter tolv (Nea Kronberg, Annette Kronholm & Annukka Såltin; Maria Nylund, red.), Yle Vega, 17.2.2022.

”Att vara skrivlärare och språklig förebild”, Axxell personal, 17.2.2022.

”Öppnen fönstret och låt världens luft strömma in” eller något om samtidens skrivande och läsning. Festtal under Nykarleby stads Topeliusfest, 14.1.2022.

”Presentationen – vardagsgenren för såväl lärare som elever.” Skrivande skola-föreläsning del 7 i fokusskolorna, jan.-feb. 2022. Underlag i presentationsteknik till elever hittas i Pimpa presentationen (Youtube, 2022).

”Hur gör jag med skrivandet? Att vara skrivlärare och navigera i klassrummets skriftpraktiker.” Helsingfors universitet/pedagogiska institutionen, klasslärarutbildningen, 16.12.2022.

”En hel lärstig eller varför är vi här” Läsa och skriva, fortbildningsdag för Åboskolor, 30.11.2021

”Skrivande skola (2020-2023). Skrivstöttning inom ramen för ett praxisprojekt.” A. Kronholm, A. Slotte & R. Heilä-Ylikallio under Symposium: Perspektiv på stöttning i skrivsammanhang – forskning och utbildning i Finland och Sverige, NNMF8 2021/Nordiska konferensen för Modersmålsdidaktisk forskning, Uppsala 24-25.11.2021

”Skrivlärare i eget ämne eller varför är vi här? Genrepedagogik som språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt”, Hugo Bergroth-sällskapet, Helsingfors 22.11.2021

**** ****

Skrivandet i praktiken-seminarier för fokusskolorna – på distans och mellan lärare i Svenskfinland, okt-dec 2021

För åk 7-9
2.11
Språk och S2: “Hur ska jag klara av det här? Jag kan ju inga ord!”

9.11 Konst- och färdighetsämnen: Arbetsrapporten – en nyckelgenre i studier och yrkesliv

10.11 Labbrapporten – textmall, differentiering och bedömning

16.11 Svenska och specialundervisning: 
Presentationen som skolans vardagsgenre – hur får vi eleverna att sluta copy-pasta?

17.11 Realämnen: Genrerna essäsvar, referat och brev – att lyckas med längre texter i realämnen

1.12 Elevhandledning: Jag skriver så lite i elevhandledningen – behöver jag ens fundera på skrivpedagogik?

För förskola-åk 6
11.10 Skrivarvägen eller skrivarskola för superdetektiver

12.10 Genreplanscher för att pricka genren och skapa innehåll

14.10 Sexfältaren för en strukturerad skrivprocess 

****   ****
”Alla lärare skrivlärare i eget klassrum. Språkstärkande undervisning i f-6”, Pedersöre skolor, 29.8.2021

”En hel lärstig eller varför är vi här” Läsa och skriva, fortbildningsdag för Åboskolor, 25.9.2021

”Till dig som är ny lärare – intro för nya i fokusskolorna, 21.9.2021

”Alla lärare skrivlärare i eget ämne – att skapa trygga ramar för skrivandet i gymnasiet”, Tölö gymnasium, 8.9.2021

”Att koppla på en 1-6-skola med en 7-9-skola”, Övernäs skola, Mariehamn, 25.8.2021

”Fokus eleverna – att implementera och konkretisera en hel lärstig”, Skrivande skola del 5 i projektets fokusskolor aug-sept 2021

Lansering av Skrivande skolas hemsida, 16.8.2021

Skrivande skola poddar med Näst sista ordet, 15.8.2021

Radio Åland och Skrivande skola på Ålands lyceum, 12-13.8.2021

Search