Hoppa till innehåll

Skrivande skola

Skrivande skola är ett skrivpedagogiskt projekt för hela Svenskfinland med fokus på årskurserna 7-9. Vi lägger krafterna på skolans alla lärare och stärker läraren som skrivlärare i eget ämne. Vi jobbar med språkstärkande skriv- och genrepedagogiska metoder i alla ämnen. Projektledare är Annette Kronholm, FD och modersmålslärare. 

Inspirationsföreläsningar och workshoppar kan beställas till alla finlandssvenska skolor i grundläggande utbildning och på andra stadiet. Också tredje stadiet, olika seminarier och konferenser har visat intresse för punktinsatser. Vi föredrar att hela kollegier deltar, att alla lärare på skolan låter sig inspireras av tanken att skrivandet rör alla ämnen och att skrivandet är ett starkt verktyg för att lära sig, utveckla språk och tanke, upptäcka världen och utveckla sig själv som människa. Ta kontakt på mejl annette.kronholm(at)sydkusten.fi ifall ni önskar kostnadsfri föreläsning. 

Olika metoder och skrivpedagogiska modeller för skrivstöttning i alla skolans ämnen används inom projektet. Av de materiella stöd som utprövats under projektets två första år kan nämnas ”Skribentens checklista”, ”Presentatörens checklista”, ”Layoutmall för skrivuppgifter”, ”Mall för källförteckning”. Materialen hittas under fliken Material/För undervisning.

Åtta fokusskolor finns spridda över hela Svenskfinland. Språkprofilerna varierar, likaså storlek och skolans placering i stad, på landsbygd eller i skärgården. Sammanlagt 350 lärare och ungefär 3000 elever verkar i  projektets skolor.  

Projekt Skrivande skola är treårigt (2020-23). Sydkustens landskapsförbund rf är huvudman och genomför projektet i samarbete med  Smlf, Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner. 

Annette Kronholm, projektledare

  • FD, lektor i modersmål och litteratur vid Topeliusgymnasiet i Nykarleby (1996-99, 2009-)
  • skrivhandledare Gränsland, ÅA (skriv.ped. projekt 2018-19)
  • ordförande (2018-) för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf (Smlf) 
  • doktorand och lärarutbildare, Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi (1999-2009)
  • Skolans responskultur som skriftpraktik. Gymnasisters berättelser om lärarens skriftliga respons på uppsatsen (doktorsavh., 2009)
  • Om skrivandets villkor. Gymnasisters berättelser om skrivandet (lic.avh., 2005)
  • frilansföreläsare (2006-) kring teman som Kodknäckaren, sociala medier och skrivandets villkor, ungas skrivande
  • projektledare för Sandkorn i Nykarleby (2007), 700 barn skriver lyrik i årskurserna f-7
  • kolumnist i VBL (2007-) och Läraren (2006-09), recensent ÖT (2017-), bloggare i Nettis kafferum (2006-2010) och numera på Livslärd

 

Åtta fokusskolor och en pilotskola

Fokusskolorna är Donnerska skolan (Karleby), Kristinestads högstadieskola (Kristinestad), Lovisavikens skola (Lovisa), Lyceiparkens skola (Borgå), Skärgårdshavets skola (Korpo), Kyrkbackens skola (Nagu), Åshöjdens grundskola (Helsingfors) och Övernäs skola (Mariehamn).

Nykarleby är projektets pilotplats, där idéer om en sammanhållen lärstig från förskola till gymnasium utprövas. Topeliusgymnasiet i Nykarleby och stadens enhetsskola, periferiskolor och centrumskolan Zachariasskolan, ingår i den helheten. Periferiskolorna (f-6) är Hirvlax skola, Munsala skola, Jeppo-Pensala skola och Socklot skola. Zachariasskolan (f-9) ligger i centrum. 

Projektets fokusskolor anmälde själva intresse för den treåriga kompetensutvecklingen av hela lärarkollegiet. Vid stygruppens urval avgjorde skolans engagemang och egna motiveringar i intresseanmälan, samt geografisk spridning och variationer i språkprofil såsom två- och flerspråkighet, dialektala och enspråkigt svenska språkmiljöer.

Search