Hoppa till innehåll
SKRIVANDE SKOLA

”Alla lärare är skrivlärare!”

PRESENTEN FRÅN OSS till skolor och lärare som vill arbeta skrivstärkande!

 

Nu finns ”Verktygsbacken. Skrivpedagogik för alla” tillgänglig för alla. Kollegialt och tillsammans för samsyn och struktur fungerar bäst. Materialet får laddas ner och användas i undervisningssyfte.

Skrivande skola är ett skrivpedagogiskt projekt för hela Svenskfinland med fokus på årskurserna 7-9. Vi lägger krafterna på skolans alla lärare och stärker läraren som skrivlärare i eget ämne. Vi jobbar med språkstärkande skriv- och genrepedagogiska metoder i alla ämnen. Projektledare är Annette Kronholm, FD och modersmålslärare. 

Är er skola intresserad? Projektet avslutas i juli 2023. Vi arbetar på lösningar för möjligheter till inspirationsföreläsningar och workshoppar för de finlandssvenska skolor som inte hörde till projektskolorna. Ta kontakt på annette.kronholm(at)sydkusten.fi. 

Skrivande skola (2020-23) initierades av Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f. och genomfördes i samarbete med Sydkustens landskapsförbund r.f. som huvudman. Vi tackar våra finansiärer Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

Hugo Bergroth-sällskapets språkpris 2023  
Prismotiveringen lyder: ”Projektet Skrivande skola har verkat för att främja skrivundervisningen i våra skolor och är nationellt sett en unik satsning. Genom sina fokusskolor och sin pilotskola har projektet engagerat 350 ämneslärare och mer än 2 500 elever i årskurserna 7–9 i våra svenskspråkiga skolor. Skrivande skola har gett lärarna skrivpedagogiska metoder för att hjälpa eleverna att producera rätt text vid rätt tillfälle. En skrivstärkande lärare har samtidigt ett språkstärkande förhållningssätt i sin undervisning. Projektet har utmynnat i handledningen Verktygsbacken – Skrivpedagogik för alla. Verktygsbacken synliggör skrivandet men också läsningen, den erbjuder konkret skrivstöd till eleverna och modeller för skrivstöttning till lärarna.”

Sex minuter Skrivande skola i praktiken och varför vi belönades språkpriset. 


”Vi har ju skrivit hela tiden!” berättar en elev om skrivandet i alla ämnen. Mikaela Gustafsson, lektor i kemi och fysik vid Lyceiparkens skola i Borgå, bidrar med praxisförankring. Mikaela har tillsammans med sina ämneskolleger utvecklat skrivandet i naturvetenskapliga ämnen enligt cirkelmodellen och i genrerna laborationsrapport och faktatext. Eleverna skriver både kollaborativt och individuellt, de är vana med modelltexter och skrivstöd i alla ämnen.

Forskningbaserade modeller och metoder för skrivstöttning i alla skolans ämnen används inom projektet. Av de materiella skrivstöd som utprövats med projektskolorna och som ingår i ”Verktygsbacken” kan nämnas ”Skribentens checklista”, ”Presentatörens checklista”, ”Layoutmall för skrivuppgifter”, ”Mall för källförteckning”. Också affischen ”Hitta rätt i verktygsbacken!” är ett resultat av kollaborativt skrivande tillsammans med projektskolornas 350 lärare.

Utgående från intresseanmälningar utsåg projektets styrgrupps åtta fokusskolor över hela Svenskfinland. Skolornas pråkprofiler varierar, likaså storlek och skolornas placering i stad, på landsbygd eller i skärgården. Sammanlagt 350 lärare och ungefär 3000 elever verkar i  projektets skolor. På fotot samlas projektskolornas skrivambassadörer under slutseminariet i trappan på Sfv-huset G18 i Helsingfors, den 10 maj 2023.

 

Annette Kronholm – skrivpedagog och projektledare

  • FD, lektor i modersmål och litteratur vid Topeliusgymnasiet i Nykarleby (1996-99, 2009-)
  • ordförande (2018-2023) för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf (Smlf) 
  • skrivhandledare Gränsland, ÅA (skriv.ped. projekt 2018-19)
  • doktorand och lärarutbildare, Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi (1999-2009)
  • Skolans responskultur som skriftpraktik. Gymnasisters berättelser om lärarens skriftliga respons på uppsatsen (doktorsavh., 2009)
  • Om skrivandets villkor. Gymnasisters berättelser om skrivandet (lic.avh., 2005)
  • frilansföreläsare (2006-) kring teman som Kodknäckaren, sociala medier och skrivandets villkor, ungas skrivande
  • projektledare för Sandkorn i Nykarleby (2007), 700 barn skriver lyrik i årskurserna f-7
  • kolumnist i VBL (2007-) och Läraren (2006-09), recensent ÖT (2017-), bloggare i Nettis kafferum (2006-2010) och numera på Livslärd

 

Projektskolorna – åtta fokusskolor och en pilotskola

Fokusskolorna är Donnerska skolan (Karleby), Kristinestads högstadieskola (Kristinestad), Lovisavikens skola (Lovisa), Lyceiparkens skola (Borgå), Skärgårdshavets skola (Korpo), Kyrkbackens skola (Nagu), Åshöjdens grundskola (Helsingfors) och Övernäs skola (Mariehamn).

Nykarleby är projektets pilotplats, där idéer om en sammanhållen lärstig från förskola till gymnasium utprövas. Topeliusgymnasiet i Nykarleby och stadens enhetsskola, periferiskolor och centrumskolan Zachariasskolan, ingår i den helheten. Periferiskolorna (f-6) är Hirvlax skola, Munsala skola, Jeppo-Pensala skola och Socklot skola. Zachariasskolan (f-9) ligger i centrum. 

Projektets fokusskolor anmälde själva intresse för den treåriga kompetensutvecklingen av hela lärarkollegiet. Vid stygruppens urval avgjorde skolans engagemang och egna motiveringar i intresseanmälan, samt geografisk spridning och variationer i språkprofil såsom två- och flerspråkighet, dialektala och enspråkigt svenska språkmiljöer.

Search